Värmepumpar

VärmepumparInformationsportal med allt du kan tänka dig om alternativ uppvärmning av fastigheter. Här finns bland annat information om luftvärmepumpar, golvvärme och bergvärme samt en tydlig beskrivning hur en luftvärmepump installeras. Behöver du hjälp med installation hittar du även en förteckning över installatörer i Sverige, alla uppdelade länsvis.
» www.värmepumpar.nu